Staj ve Uygulama

Staj, Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin iş hayatı ile tanışıklıklarını sağlamak, öğrenimleri süresince edindikleri teorik bilgi ve becerileri iş hayatında uygulayarak güçlendirmek, doğru karar verme yeteneklerini geliştirmek ve uygulamaya yönelik deneyim kazanmalarını sağlamak amaçlarını taşıyan, fiilen uygulanması zorunlu bir eğitim çalışmasıdır. 

Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca almakla yükümlü olduğu derslerden başarılı olmak ve staj yapmak zorundadır. Zorunlu staj uygulaması iki stajdan oluşmaktadır. I.Staj; 3. ve 4. yarıyıllardan ders almış olmak koşuluyla 4. yarıyılı takip eden yaz aylarında veya takip eden Güz ve Bahar yarıyılları arasında, II.Staj ise; 5. ve 6. yarıyıllardan ders almış olmak ve I. Staj'dan Yeterli notu almış olmak koşuluyla 6. yarıyılı takip eden yaz aylarında veya takip eden Güz ve Bahar yarıyılları arasında yapılır.

Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin yapacakları stajların esaslarını, stajın yapılacağı kurum, kuruluş ve işletmelerin niteliklerini, Fakülte Staj Komisyonu ile Bölüm Staj Komisyonlarının görev ve sorumluluklarını belirleyen Staj Yönergesi için tıklayınız.(18.02.2022 tarihinde güncellenmiştir.) 

Staj sonunda staj yapılan işyeri tarafından doldurulacak Öğrenci Değerlendirme Formu için tıklayınız.

Staf defteri için tıklayınız.

Staj yapacak öğrencilerin doldurması gereken taahhütname için tıklayınız.

Stajını ücretli yapan öğrenciler için bilgi formu için tıklayınız.

Finans ve Bankacılık Bölümü Staj Başvuru/Kabul Belgesi için tıklayınız.

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Staj Başvuru/Kabul Belgesi için tıklayınız.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Staj Başvuru/Kabul Belgesi için tıklayınız.

Staj adımları için tıklayınız. (06.02.2024 tarihinde güncellenmiştir)

Staj ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları için tıklayınız. (06.02.2024 tarihinde güncellenmiştir)

 

Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, Salı