Tarihçe

Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak, 12.10.2005 tarih ve 25964 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/9465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu adı altında kurulmuştur.

Daha sonra 25.06.2019 tarihli Resmi Gazete'nin sayısında yer alan Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında 1157 sayılı karar uyarınca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulması hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda okulumuz "Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi" haline getirilmiştir.

2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren öğrenci kabul eden Okulumuzda; Finans ve Bankacılık Bölümü, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü ve Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, Salı