Fakültemizde Kalite Çalışmaları Toplantısı

Fakültemizde Kalite Çalışmaları Toplantısı

Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Emin ZEYTİNOĞLU başkanlığında ve Fakültemiz akademik personellerinin katılımıyla “Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kalite Çalışmaları” toplantısı gerçekleştirildi. 
KUBFA’nın 2023 yılı Kalite Güvence Sistemleri çalışmaları değerlendirildi, iyileştirme çalışmaları görüşüldü. Kalite çalışmaları kapsamında “KUBFA Birim İç Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması hususunda değerlendirmeler yapıldı. Fakültemiz Kalite Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. Filiz YÜKSEL, Birim İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması süreci ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Kalite Komisyonu alt çalışma gruplarının eylem planlaması yapıldıktan sonra toplantı sona erdi.

Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, Cuma