Elektronik Ticaret ve Yönetimi

Küresel ölçekte 2020 yılında 4,2 trilyon dolara, ülkemizdeyse 11 milyar dolara ulaşan e-ticaret hacmi bu alanda yetişmiş insan gereksinimini zorunlu kılmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde kurulacak bölüm sektörel gelişmeleri takip ederek buradaki ihtiyaçları analiz etmek ve  buna yönelik yetişmiş insan gücünü sağlama misyonundadır. Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü olarak edinilecek misyon, e-ticaret alanına özgü ihtiyaçların karşılanması için gerekli donanıma sahip mezunlar vermektir. İnternetin fiziki mesafeleri ortadan kaldırması ve pazarların küresel hale gelmesi rekabetin şiddetini artırırken, işletmelerin sahip oldukları tüm enstrümanların da en verimli şekilde kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda, rekabet avantajı açısından önemli bir enstrüman olan elektronik ticaret (e-ticaret) tüm dünyada hızla yayılırken, birçok işletme tarafından da yeni iş modeli olarak kabul edilmektedir. Sanal ortamlarda her türlü reel alım-satım işleminin gerçekleştirilmesine olanak veren e-ticaret, işlemlerin yüksek hızlarda gerçekleşmesini sağlarken aynı zamanda her türlü aracılık maliyetini ortadan kaldırmakta ve işletmeler açısından son derece önemli maliyet avantajları sağlamaktadır.

Ülkemiz ekonomisi açısından hizmetler sektörü önem arz etmektedir. Son yıllarda hizmetler sektörünün önemli bir kolu haline gelen elektronik ticaret alanında üniversite bünyemizde açılacak 4 yıllık lisans bölümü, ülke istihdamına katkı sağlamasının yanı sıra firma maliyetlerini azaltacak ve üniversitemizin imajına olumlu katkı sağlayacaktır. Üniversitemiz bünyesinde açılması planlanan Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü il ve bölgede bu alanda açılan ilk ve tek olma özelliği taşıyacaktır.

Kütahya ilinde ve hatta Ege Bölgesinde lisans düzeyinde E-ticaret ve Teknoloji Yönetimi alanında eğitim veren bir bölüm bulunmamaktadır. Bu sebeple Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü il ve bölgede bu alanda açılan ilk ve tek, ülkemizde ise ikinci olma özelliği taşıyacaktır. Bu bağlamda gerek akademik personel gerekse öğrenci sayısı bakımından Türkiye’nin önemli bir yükseköğretim kurumu olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bu alandaki eksikliği gidererek çağımızın getirdiği elektronik ticaret ve teknoloji yönetiminin esaslarını optimal düzeyde öğrencilere yansıtmayı hedeflemektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin bölgedeki farklılığının en önemli yansıması üniversitenin kurumsal kimliği/geçmişi, yoğun öğrenci potansiyeli, akademik/eğitim/öğretim faaliyetlerine ilişkin karakteridir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde açılması planlanan E-ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü, öğrencilerin web tabanlı platformlarda gelişen yeni iş modellerini keşfetmelerine ve uygulamalara ait yeni trendleri anlamalarına olanak sağlayarak girişimcilik fırsatı vermektedir. E-ticaret alanında gerekli donanımı bulunan ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikli elemanlar yetiştirmek için açılması planlanan E-Ticaret ve Yönetimi bölümü öncelikli olarak bölgenin önemli illerinden biri olan Kütahya’nın, daha geniş bağlamda ise ülkemizin elektronik ticaret alanında hizmet veren şirketlerinin önemli iş gücü açığını kapatacak ve sektörel gelişmeleri takip ederek buradaki ihtiyaçları analiz edecektir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi gerek uluslararası öğrenci değişim programları bakımından gerekse öğrenci memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla çevre bölgelere göre oldukça gelişmiş bir kapasiteye sahiptir. Öğrencilerin eğitim olanaklarından en iyi şekilde yararlanarak yurtdışı deneyimini elde edebilmesi bakımından da üniversite önemli bir fırsat sunacaktır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021, Cuma