Aday Öğrenci

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Aday Öğrencilerine Yönelik Bilgilendirme

a) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulamasına İlişkin Koşullar

Programda yabancı dil hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

      b) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı:

Öğrenciler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca almakla yükümlü olduğu derslerden başarılı olmak ve staj yapmak zorundadır. Zorunlu staj uygulaması iki stajdan oluşmaktadır. I.Staj; 3. ve 4. yarıyıllardan ders almış olmak koşuluyla 4. yarıyılı takip eden yaz aylarında veya takip eden güz ve bahar yarıyılları arasında, II.Staj ise; 5. ve 6. yarıyıllardan ders almış olmak ve I. Stajdan başarılı olmak (YT notu almak) koşuluyla 6. yarıyılı takip eden yaz aylarında veya takip eden güz ve bahar yarıyılları arasında  yapılır. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü öğrencilerinin staj yapabileceği yerler; SMMM, YMM, Bağımsız Denetim Şirketleri, Bağımsız Değerlendirme-Derecelendirme ve Destek Kuruluşları, BIST’te işlem gören işletmelerin muhasebe departmanları ile kamu ve özel sektör işletmelerinin muhasebe departmanlarıdır. Ayrıca; I. staj yeri muhasebe bürosu, II. staj yeri şirket (Anonim ve 100 üstü personel çalıştıran Limited Şirketler) olmalıdır. Öğrencilerin yapacakları yaz stajlarının her biri 20 (yirmi) iş günü sürelidir. Öğrenciler, en az 2 (iki) staj yapmak ve bu stajlarını başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Programa ilişkin ayrıntılı staj esaslarına https://kubfa.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/1982/staj-ve-uygulama bağlantısından ulaşılabilir.

       c) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri:

Programdaki derslerin yürütülmesinde herhangi bir kıyafet ve donanım ihtiyacı bulunmamaktadır.

       d) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri:

Eğitim öğretim hizmeti karşılığında herhangi bir öğretim gideri alınmamaktadır.

       e) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüs:

Programımızın bağlı olduğu Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Kütahya il merkezinde yer alan Evliya Çelebi Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. Kampüsümüz bünyesinde kütüphane, yemekhane, olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonu bulunmakla birlikte, öğrencilerimizin konaklayabileceği yurt olanakları fakültemize yürüyüş mesafesindedir.

Programla ilgili ders içeriğine Üniversitemiz Bilgi Paketinden

https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=28&curSunit=90907378 ve gerekli diğer bilgilere programımız web sayfasından https://kubfa.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/295/muhasebe-ve-finans-yonetimi ulaşılabilir.

     f) Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği:

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme koşullarına https://sks.dpu.edu.tr bağlantısından ulaşılabilir.

Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, Çarşamba