Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 1. Eğitim öğretim kalitesini arttırmak

Hedef 1.1. Öğretim elemanı sayısını arttırarak öğrencilere danışmanlık hizmetinin kişiselleştirilmiş düzeyde verilebilmesi.

Hedef 1.2. Bölümlerin özelliklerine yönelik olarak öğrenme olanaklarını geliştirmek

Hedef 1.3. Bilişim teknolojileri aracılığıyla örgün öğrenimi desteklemek.

Hedef 1.4. Öğrencilerin akademik gelişimi yanı sıra bireysel gelişimlerini desteklemek.

Hedef 1.5. Var olan bölümlere yeni bölümlerde eklenerek uzaktan eğitim sistemi ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliği arttırmak.

Hedef 1.6. Bölümlerin ders içeriklerinin sektör beklentileri ile uyumlu olmasını sağlamak ve öğrencilerin mesleki gelişimleri için sektörde uygulamaya dönük imkanlar yaratmak.

 

Amaç 2. Bilimsel bilgi üreten ve yayan bir fakülte olmak.

Hedef 2.1. Lisansüstü eğitim programlarının sayısını arttırarak bilim insanı yetiştirmek.

Hedef 2.2. Öğretim elemanlarının araştırma motivasyonunun arttırılması için kaynakların eşit dağılımı desteklenmesi.

Hedef 2.3. Disiplinler arası çalışma imkanlarının yaratılması ve bunun özendirilmesi.

Hedef 2.4. Fakülteye ait akademik dergi kurulması.

 

Amaç 3. Toplumsal fayda sağlamak.

Hedef 3.1. Paydaş katılımı ile bölge sorunlarının tespit edilmesi ve sorunların çözüm noktası olmak.

Hedef 3.2. Sosyal sorumluluk projeleri ile topluma destek olmak.

Hedef 3.3. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde kalkınmaya destek olmak

 

Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, Perşembe