Dış Bağlantılar

Finans ve Bankacılık Yönetimi Bölümü

Bank for International Settlements http://www.bis.org/

The European Central Bank http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

The World Bank http://www.worldbank.org/

International Monetary Fund (IMF) http://www.imf.org/external/ 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) http://www.oecd.org/

Türkiye Bankalar Birliği http://www.tbb.org.tr/tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası http://www.tcmb.gov.tr/

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/default.aspx 

Sermaye Piyasası Kurulu www.spk.gov.tr

Borsa İstanbul http://borsaistanbul.com/

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası www.vob.org.tr

Merkezi Kayıt Kuruluşu www.mkk.com.tr

Takasbank www.takasbank.com.tr

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği www.tspakb.org.tr

Yatırım Yapıyorum  www.yatirimyapiyorum.gov.tr

Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. http://www.spl.com.tr/Default.aspxhttp://www.spl.com.tr/Default.aspx

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü

T. C. Maliye Bakanlığı http://www.maliye.gov.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

Muhasebe Öğretim Üyeler iBilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) http://www.modav.org.tr/

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri, Bilim ve Araştırma Derneği http://www.mufad.org.tr/

TÜRMOB http://www.turmob.org.tr/

Türkiye İç Denetim Enstitüsü http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=anasayfa

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı http://www.hazine.gov.tr/

Türkiye Sigorta Birliği http://www.tsb.org.tr/default.aspx

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı http://www.tsev.org.tr/index.php

Sigorta Tahkim Komisyonu http://www.sigortatahkim.org.tr/

Genç Sigortacılar Derneği www.gesid.net.tr

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) www.dask.gov.tr

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi http://www.sbm.org.tr

Sigortacı Gazetesi http://www.sigortacigazetesi.com.tr/

Sosyal Güvenlik Kurumu www.sgk.gov.tr

Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. http://www.egm.org.tr/

Milli Reasürans http://www.millire.com/anasayfa.html

Society of Actuaries http://www.soa.org/

Aktüerler Derneği http://www.aktuerlerdernegi.org/

International Actuarial Association (IAA) http://www.actuaries.org/

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, Salı