Aday Öğrenci

Finans ve Bankacılık Bölümü Aday Öğrenci

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması:

Programda yabancı dil hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

b) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı:

Finans ve Bankacılık bölümü öğrencileri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca almakla yükümlü olduğu derslerden başarılı olmak ve staj yapmak zorundadır. Zorunlu staj uygulaması iki stajdan oluşmaktadır. Stajların her biri 20 (yirmi) iş günü sürelidir. Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencilerinin staj yapabileceği yerler; BDDK, SPK, TCMB, İMKB, VOB, Kamu Bankaları ve Özel Bankalar, Menkul Kıymet Aracı Kurumları, Factoring-Forfaiting ve Leasing şirketleri, Kamu ve Özel sektör işletmelerin (Anonim Şirketler) Finans departmanlarıdır.

Programa ilişkin staj esaslarına https://kubfa.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/1982/staj-ve-uygulama bağlantısından ulaşılabilir.

c) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri:

Programdaki derslerin yürütülmesinde herhangi bir kıyafet ve donanım ihtiyacı bulunmamaktadır.

d) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri:

Eğitim öğretim hizmeti karşılığında herhangi bir öğretim gideri alınmamaktadır.

e) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüs:

Programımızın bağlı olduğu Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Kütahya il merkezinde yer alan Evliya Çelebi Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. Kampüsümüz bünyesinde kütüphane, yemekhane, olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonu bulunmakla birlikte, öğrencilerimizin konaklayabileceği yurt olanakları fakültemize yürüyüş mesafesindedir.

 Programla ilgili ders içeriğine Üniversitemiz Bilgi Paketinden https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=28&curSunit=90907377 ve gerekli diğer bilgilere programımız web sayfasından https://kubfa.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/278/finans-ve-bankacilik ulaşılabilir.

f) Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği:

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme koşullarına https://sks.dpu.edu.tr/ bağlantısından ulaşılabilir.

Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, Çarşamba